Foto van de week 20

Foto van de week 20
Frank Pollet te gast in campus STC
Een goede jaarlijkse gewoonte is het, wanneer jeugdschrijver Frank Pollet op bezoek komt in campus STC. Vele leerlingen hebben een of meer boeken van hem gelezen, en uiteraard zijn ze nieuwsgierig naar de mens achter zijn werk. Zoals steeds vertelde hij uitgebreid en enthousiast hoe zijn boeken tot stand kwamen. Het werd alweer een beklijvende ervaring om iemand aan het werk te zien die ooit als leerkracht zijn carrière begon in het eigenste STC!

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Algemene voorwaarden

Het Sint-Teresiacollege stelt deze website ter beschikking zodat je op een snelle manier kennis kan maken met de dynamische werking van de school. Het is een element dat deel uitmaakt van onze externe communicatiestrategie. Voor de interne communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers wordt het platform Smartschool gehanteerd.

Onze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
De informatie van de website mag op geen enkele manier gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Zo is het absoluut ten strengste verboden om het logo en de baseline te gebruiken.
Iemand die toch informatie van de website wenst te gebruiken, richt hiervoor een gemotiveerd schrijven naar Sint-Teresiacollege, ter attentie van de verantwoordelijke 'externe communicatie'.

De werkgroep website besteedt de nodige zorg aan de uitbouw van deze website en de informatie die erop komt. De informatie wordt geregeld gecontroleerd op juistheid, maar dit neemt niet weg dat informatie af en toe gedateerd kan zijn (omwille van bijvoorbeeld recente onderwijswetgeving, ...).

In het kader van het ruimer netwerk waarin het Sint-Teresiacollege meewerkt worden hyperlinks voorzien naar sites van partnerorganisaties. Het is echter niet mogelijk om systematisch de juistheid van de info op deze websites te checken. Sint-Teresiacollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website.

Wanneer het Sint-Teresiacollege langs deze website gegevens van jou ontvangt, dan worden deze opgenomen in onze bestanden. Conform de wet over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je persoonlijke gegevens te raadplegen en desgevallend te wijzigen. Dit kan na eenvoudige contactname met de school.