Foto van de week 23

Foto van de week 23
Galawedstrijd vierdes-leerkrachten
Op donderdag 7 juni namen de vierdejaars officieel afscheid van de sportpleinen, en dit met de traditionele voetbalwedstrijd. Het werd een nipte 1-0 zege voor de leerkrachten, al dient eerlijkheidshalve vermeld te worden dat het doelpunt werd gescoord door een leerling die in de selectie van de leerkrachten werd opgenomen. En omdat het Wereldkampioenschap toen vlak voor de deur stond, tooiden de spelers en supporters zich in de kleuren van de Rode Duivels. We are Belgium…

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Algemene voorwaarden

Het Sint-Teresiacollege stelt deze website ter beschikking zodat je op een snelle manier kennis kan maken met de dynamische werking van de school. Het is een element dat deel uitmaakt van onze externe communicatiestrategie. Voor de interne communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers wordt het platform Smartschool gehanteerd.

Onze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
De informatie van de website mag op geen enkele manier gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Zo is het absoluut ten strengste verboden om het logo en de baseline te gebruiken.
Iemand die toch informatie van de website wenst te gebruiken, richt hiervoor een gemotiveerd schrijven naar Sint-Teresiacollege, ter attentie van de verantwoordelijke 'externe communicatie'.

De werkgroep website besteedt de nodige zorg aan de uitbouw van deze website en de informatie die erop komt. De informatie wordt geregeld gecontroleerd op juistheid, maar dit neemt niet weg dat informatie af en toe gedateerd kan zijn (omwille van bijvoorbeeld recente onderwijswetgeving, ...).

In het kader van het ruimer netwerk waarin het Sint-Teresiacollege meewerkt worden hyperlinks voorzien naar sites van partnerorganisaties. Het is echter niet mogelijk om systematisch de juistheid van de info op deze websites te checken. Sint-Teresiacollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website.

Wanneer het Sint-Teresiacollege langs deze website gegevens van jou ontvangt, dan worden deze opgenomen in onze bestanden. Conform de wet over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je persoonlijke gegevens te raadplegen en desgevallend te wijzigen. Dit kan na eenvoudige contactname met de school.