Foto van de week 15

Foto van de week 15
Basic Life Support
Het vormt een goede traditie dat we als school ook aandacht schenken aan iets dat we hopelijk nooit nodig hebben: optreden in levensbedreigende situaties. Dit gebeurt voor onze tweedes al jarenlang onder de deskundige leiding van monitoren van het Vlaamse Kruis. Zij geven onze leerlingen een klare kijk op het correct melden van een situatie aan het hulpcentrum 112 en ze leggen ook de werking van de automatische externe defibrillator uit. Wist je dat je met app 112 BE in contact kunt komen met de hulpdiensten? Heel nuttig!

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Leerlingen

Op 1 september 2002 werd een leerlingenraad opgericht. Elke klasgroep van de tweede graad duidt een vertegenwoordiger aan voor deze leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert maandelijks om 12.40 uur.

Twee leerkrachten van de school zijn aanwezig op de vergaderingen van de leerlingenraad. Onze pedagogisch beleidsmedewerker woont geregeld de vergaderingen van de leerlingenraad bij. De directeur woont op uitnodiging de vergadering bij.

De leerlingen van de eerste graad worden via de vertegenwoordigers van de tweede graad op de hoogte gehouden van de agenda van de leerlingenraad en kunnen ook agendapunten aanbrengen. Af en toe wordt er een leerlingenraad georganiseerd waarop ook leerlingen van de eerste graad worden uitgenodigd. Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt dat via Smartschool wordt verspreid.