Foto van de week 20

Foto van de week 20
Frank Pollet te gast in campus STC
Een goede jaarlijkse gewoonte is het, wanneer jeugdschrijver Frank Pollet op bezoek komt in campus STC. Vele leerlingen hebben een of meer boeken van hem gelezen, en uiteraard zijn ze nieuwsgierig naar de mens achter zijn werk. Zoals steeds vertelde hij uitgebreid en enthousiast hoe zijn boeken tot stand kwamen. Het werd alweer een beklijvende ervaring om iemand aan het werk te zien die ooit als leerkracht zijn carrière begon in het eigenste STC!

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Leerlingen

Op 1 september 2002 werd een leerlingenraad opgericht. Elke klasgroep van de tweede graad duidt een vertegenwoordiger aan voor deze leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert maandelijks om 12.40 uur.

Twee leerkrachten van de school zijn aanwezig op de vergaderingen van de leerlingenraad. Onze pedagogisch beleidsmedewerker woont geregeld de vergaderingen van de leerlingenraad bij. De directeur woont op uitnodiging de vergadering bij.

De leerlingen van de eerste graad worden via de vertegenwoordigers van de tweede graad op de hoogte gehouden van de agenda van de leerlingenraad en kunnen ook agendapunten aanbrengen. Af en toe wordt er een leerlingenraad georganiseerd waarop ook leerlingen van de eerste graad worden uitgenodigd. Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt dat via Smartschool wordt verspreid.