Foto van de week 15

Foto van de week 15
Basic Life Support
Het vormt een goede traditie dat we als school ook aandacht schenken aan iets dat we hopelijk nooit nodig hebben: optreden in levensbedreigende situaties. Dit gebeurt voor onze tweedes al jarenlang onder de deskundige leiding van monitoren van het Vlaamse Kruis. Zij geven onze leerlingen een klare kijk op het correct melden van een situatie aan het hulpcentrum 112 en ze leggen ook de werking van de automatische externe defibrillator uit. Wist je dat je met app 112 BE in contact kunt komen met de hulpdiensten? Heel nuttig!

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Dikketruiendag 2018

17art9Ook op Campus STC besteden we al jarenlang aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. We namen daarom graag deel aan Dikketruiendag.
Bij hittepieken veranderen steden, gemeenten en scholen door al het beton in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.

We kunnen daar iets aan doen. Het thema van dit jaar is dan ook: Ruil grijs voor frisgroen!

Als we beton, asfalt en verharde oppervlakten vervangen door 'frisgroen' op de speelplaats, op het balkon, op straat, ... dan kunnen we met zijn allen op school, in de gemeente of op het bedrijventerrein de nadelige klimaateffecten tegengaan. Extra groen zorgt in de zomer voor meer afkoeling en regenwater kan beter infiltreren in de bodem.

Daarom ging onze school op vrijdag 9 februari 2018 in op de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid om onze eigen 'frisgroene' inspanningen in de verf te zetten en deel te nemen aan 'Dikketruiendag'. Door een trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.

En dat er tijdens de middagpauze veel leven in de STC-brouwerij was, moge blijken uit de bijgaande fotootjes en het filmpje.