Foto van de week 15

Foto van de week 15
Basic Life Support
Het vormt een goede traditie dat we als school ook aandacht schenken aan iets dat we hopelijk nooit nodig hebben: optreden in levensbedreigende situaties. Dit gebeurt voor onze tweedes al jarenlang onder de deskundige leiding van monitoren van het Vlaamse Kruis. Zij geven onze leerlingen een klare kijk op het correct melden van een situatie aan het hulpcentrum 112 en ze leggen ook de werking van de automatische externe defibrillator uit. Wist je dat je met app 112 BE in contact kunt komen met de hulpdiensten? Heel nuttig!

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Dag van de jeugdbeweging

17art4Op 20 oktober vond de Dag van de Jeugdbeweging plaats. Het werd een speciale dag voor zowat 255.000 jongeren die elke week opnieuw hun uniform mogen aantrekken. Het opzet was om op verschillende locaties in Vlaanderen de leden te laten samenkomen en ze samen te laten spelen. Ook op Campus STC was dit niet anders. De leerlingenraad organiseerde verscheidene spelletjes waaraan leden en niet-leden van een jeugdbeweging mochten deelnemen. Uiteraard konden ze dit laten gebeuren op onze speelplaats en de ruime sportterreinen, zodat alles ongestoord en met veel enthousiasme geschiedde.

 

 

Ten bewijze hiervan volgen de bijhorende fotootjes.