Foto van de week 15

Foto van de week 15
Basic Life Support
Het vormt een goede traditie dat we als school ook aandacht schenken aan iets dat we hopelijk nooit nodig hebben: optreden in levensbedreigende situaties. Dit gebeurt voor onze tweedes al jarenlang onder de deskundige leiding van monitoren van het Vlaamse Kruis. Zij geven onze leerlingen een klare kijk op het correct melden van een situatie aan het hulpcentrum 112 en ze leggen ook de werking van de automatische externe defibrillator uit. Wist je dat je met app 112 BE in contact kunt komen met de hulpdiensten? Heel nuttig!

VLOT! Lokeren: STC Eksaarde
vlot stc vlot! vlot-stc.be Lokerse scholen vlot lokeren

facebook

Eerste dagen op Campus STC

17art1Hoewel het schooljaar 2017-2018 eigenlijk al op 1 september begon, moesten onze leerlingen pas op 4 september present zijn, zodat ze meteen een volle week naar school "mochten".
Onze nieuwelingen werden als eersten verwelkomd door M. Koen en de leerlingenraad. Zo konden zij meteen vernemen welke klaskleur ze hadden, zodat ze zich al wat beter op hun gemak voelden na de kennismaking met hun klassenleraar en hun klasgenoten.
Na de speeltijd mochten ze een rondleiding in en rond het schoolgebouw meemaken en kwamen zo te weten in welke lokalen ze les zouden volgen. Afwisseling genoeg! En zo werd het gauw middag en dankzij het goede weer (de hele periode van de onthaaldagen!) konden ze naar de pleinen om te gaan picknicken.


's Namiddags stond een heuse spelronde op het programma. Per klas probeerden onze eerstejaars een negental proeven tot een goed einde te brengen. Enthousiasme alom, zoals blijkt uit de bijhorende foto's. De scores liepen hoog op, maar uiteindelijk mocht T1L1 zich tot winnaar uitroepen. Proficiat!
Dag twee begon met een stevig ontbijt in onze vernieuwde refter. Nadat de buikjes gevuld waren, kregen onze leerlingen een puzzelstukje om er hun wens voor dit schooljaar op te schrijven. In de klas werd nog even nagepraat en kregen de jongens en meisjes uitleg over de afspraken in onze campus.
En na het middagmaal werd het tijd voor volksdansen! M. Geert deed enkele dansjes voor en ook hier bleek hoe geestdriftig de beste beentjes werden voorgezet. Maar er kwamen ook modernere dansjes aan bod en met de Marie-Louise werd de vaartocht beëindigd (zie ook foto van de week).
De volgende (en laatste) dag begon met een leeruitstap in Eksaarde. Zo moesten onze leerlingen op zoek naar landschapselementen in de onmiddellijke omgeving. Ook dit verliep gesmeerd en na een uurtje mochten ze weer in hun eigen klaslokaal de onthaalactiviteiten afronden.
Donderdag begon dan het serieuze werk: lessen volgen! Maar dit is een ander verhaal...